Vanderbilts forpliktelser når det gjelder datasikkerhet og personvern

 
Det er viktig for Vanderbilt å behandle dine personopplysninger sikkert og fortrolig. Vi driver vår virksomhet i samsvar med de krav som oppstilles i Personopplysningsloven av 2000 («Loven)» og andre gjeldende regelverk om personvern og datasikkerhet for å sikre trygg lagring og lovlig behandling av de personopplysningene du deler med oss. Vi håper de retningslinjene som er beskrevet nedenfor bidrar til at du får vite hvilke data Vanderbilt kan innhente, hvordan Vanderbilt bruker og beskytter disse dataene, og hvem vi kan gi dem videre til.

Ved å gå inn på dette nettstedet, https://no.spiap.com/ («Nettstedet»), og gi oss din informasjon via denne Nettstedet, bekrefter du at du har lest og forstått vår personvernerklæring og samtykker i at vi behandler dine opplysninger i samsvar med denne. Dersom vi gjør endringer i våre personvernregler, vil vi informere deg om dette ved å oppdatere denne erklæringen på Nettstedet.

 

Persondata
Vanderbilt innhenter ingen personopplysninger om deg (f.eks. navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse) gjennom Nettstedet med mindre du frivillig velger å oppgi dem til oss (f.eks. ved registrering eller undersøkelser), du gir ditt samtykke, eller hvis det på annen måte er tillatt i henhold til gjeldende lover og regler for beskyttelse av dine persondata.

 

Formålet med bruk av data

Vanderbilt og andre som handler på vegne av oss vil samle inn, lagre og behandle dine personopplysninger for følgende formål:

  • for å svare på dine forespørsler;

  • for å behandle din bestilling;

  • for å kunne tilby deg varer eller tjenester;

  • for å kunne tilby deg tilgang til spesifikke opplysninger eller tilbud; og

  • for å understøtte vårt forhold til deg som kunde.

Hvis du velger at dine persondata ikke skal brukes til å understøtte vår relasjon til deg som kunde (spesielt direkte markedsføring eller markedsundersøkelser), respekterer vi valget ditt. Vi vil aldri selge eller på annen måte dele dine persondata med tredjepart, bortsett fra datterselskaper eller andre virksomheter knyttet til Vanderbilt.

 

Begrensninger når det gjelder hensikt
Når Vanderbilt innhenter, bruker eller gir videre persondata, skjer det bare i forbindelse med formål som er gjort kjent for deg, med mindre utnyttelsen:

  • gjelder bruk av persondata til noe som er direkte knyttet til det opprinnelige formålet som persondataene ble samlet inn for,

  • er nødvendig for å utarbeide, fremforhandle og iverksette en kontrakt med deg,

  • kreves ifølge lov eller av relevante statlige myndighet eller rettsinstans,

  • er nødvendig for å etablere eller opprettholde et juridisk krav eller forsvar

er nødvendig for å hindre svindel eller endre ulovlige aktiviteter som for eksempel bevisste angrep på Vanderbilts informasjonsteknologisystemer.

 

Overføring av data til andre land

Vanderbilt kan overføre din personlige data til tredjeparts databehandlere, leverandører eller hosting partnere, agenter eller tjenestetilbydere som handler på vegne av Vanderbilt som befinner seg i land utenfor EØS eller til andre enheter i vårt konsern i sammenheng med formålene som er beskrevet over. Det kan være at land utenfor EØS området ikke har samme nivå av datasikkerhet som Norge, selv om vår innsamling, lagring og bruk av dine personopplysninger fortsatt vil være regulert av denne personvernerklæringen.

Ved å bruke denne Nettstedet samtykker du i slik overføring av dine personopplysninger til land utenfor EØS.

 

Kommunikasjons- og bruksdata

Når du bruker telekommunikasjonstjenester for å få tilgang til Nettstedet, vil dine kommunikasjonsdata (f.eks. IP-adresse) eller bruksdata (f.eks. informasjon om begynnelse, slutt og varighet for hvert enkelt besøk og informasjon om de telekommunikasjonstjenestene du brukte) bli generert teknisk, og de kan i prinsippet knyttes til persondata. Innhentingen, behandlingen og bruken av dine kommunikasjons- og bruksdata vil skje i henhold til denne personvernerklæringen.

 

Ikke-personlige data som innhentes automatisk 

Når du kobler deg til Nettstedet, kan vi automatisk (dvs. ikke ved registrering) innhente ikke-personlige data (f.eks. type nettleser og operativsystem som er brukt, domenenavn for hvor din økt ble påbegynt, antall besøk, gjennomsnittlig tid du er inne på Nettstedet og hvilke sider du har sett på). Vi kan samle (på en måte som ivaretar anonymisering) og bruke disse dataene, og videreformidle dem til våre tilknyttede virksomheter verden over for å få oversikt over hvor populær Nettstedet er, og å forbedre dens ytelse eller innhold.

"Cookies" - informasjon som lagres automatisk på din datamaskin 
Cookies er små tekstfiler som legges inn på din datamaskin av nettsteder som du besøker. De er brukt i stort omfang for å få nettsider til å fungere, i tillegg til å skaffe viktig informasjon om hvordan de besøkende bruker nettsidene. Besøk www.aboutcookies.org dersom du ønsker nærmere forklaring.

Når du besøker Nettstedet, kan vi lagre data på din datamaskin i form av en "cookie". Cookies kan hjelpe oss på mange måter, for eksempel ved å gjøre det mulig for oss å tilpasse nettstedet til dine interesser og for å få viktige deler av Nettstedet til å fungere, slik som registrering og kontaktskjemaer.

Hvis du ikke vil motta cookies, kan du konfigurere nettleseren din slik at den sletter alle cookies fra harddisken på datamaskinen, blokkerer alle cookies eller gir en melding før en cookie blir lagret. Dersom du setter opp nettsiden slik at den nekter eller blokkerer cookies, kan dette forhindre Nettstedet i å fungere ordentlig når du bruker den.

Aktivering, deaktivering og sletting av cookies

Du kan finne mer informasjon om hvordan du aktiverer, deaktiverer og/eller sletter cookies i brukerveiledningen og/eller Hjelp-funksjonen i nettleseren din.

 

Sikkerhet
Vanderbilt benytter egnede tekniske og organisasjonsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte dine persondata mot å bli ødelagt, gå tapt eller endres enten ved uhell eller på ulovlig måte, og mot ulovlig utnyttelse og tilgang.

 

Lenker til andre nettsteder
Nettstedet inneholder lenker til andre nettsteder. Denne personvernerklæringen gjelder kun for dette Nettstedet. Linker til andre nettsteder og informasjon innhentet av disse nettstedene er ikke omfattet av denne personvernerklæringen og kan reguleres av tredjeparters vilkår og personvernerklæringer.

 

Tilgjengelighet og Innhold

Selv om vi bestreber oss på å gjøre Nettstedet tilgjengelig for deg, kan vi ikke garantere at din tilgang til Nettstedet vil være kontinuerlig og uforstyrret eller at Nettstedet vil være fri for feil. Vi forbeholder oss retten til å avbryte tilgangen til Nettstedet når som helst og uten varsel, også for planlagt eller akutt vedlikehold, reparasjoner, oppgraderinger eller for å forbedre Nettstedets ytelse eller funksjonalitet. Vi påtar oss intet ansvar overfor deg hva angår slike avbrytelser i Nettstedets tilgjengelighet. 

 

Spørsmål og kommentarer
Hvis du har spørsmål eller kommentarer til Vanderbilts retningslinjer for personvern og datasikkerhet, eller hvis du ønsker å utøve dine rettigheter til å vite hvilke data vi har lagret om deg, eller til å rette eller slette slike personopplysninger klikk på "Kontakt oss" og send oss dine spørsmål og tilbakemeldinger.  Det vil fra tid til annen kunne gjøres endringer i personvernerklæringen og når det gjøres vil vi legge ut vår endrede personvernerklæring på denne siden. Vennligst sjekk denne siden regelmessig for å holde deg oppdatert.

Vanderbilt International (UK) Limited er behandlingsansvarlig for data samlet inn via dette nettstedet. Den registrerte adressen er:

Vanderbilt International (UK) Limited

1 Park Row

Leeds
LS1 5AB
UK