Bewators adgangskontrollprodukter passer for deg som trenger et høyt sikkerhetsnivå fra én til flere hundre dører. Vårt adgangskontrollprogram består av lett håndterlige kortlesere i forskjellige utførelser.
Kortleserne er først og fremst beregnet på å styre elektriske låser, men kan også forbikoble alarmer, styre garasjeporter, heiser osv. Den store fordelen med å  bruke kort sammenlignet med nøkler er at kort kan sperres og tidsstyres.

Med en kortleser har du alltid kontroll over hvem som har adgang, selv om noen mister kortet sitt eller slutter i bedriften.