Sikkerhedssystem ADK

Ett säkerhetssystem är en vital del av en säkerhetsanläggning. Passerkontroll är en grundläggande säkerhetsfunktion som begränsar tillträdet till olika lokaler och som säkerställer att endast behöriga personer kommer in. Passerkontroll är också en funktion i ett integrerat säkerhetssystem som i en och samma hårdvara och mjukvara även integrerar vitala säkerhetsfunktioner som inbrottslarm, videoövervakning och brandvarning.

Security Products utbud inom säkerhetssystem består av passersystem och integrerade system.
 
Bewator Entro är ett modernt, flexibelt och kompetent, PC-baserat passersystem, utvecklat med användar- och installationsvänlighet i fokus. Systemet kan hantera 512 dörrar med avancerade funktioner såsom larmstyrning, bokningsfunktioner samt integration med videoövervakning.
 
Bewator Omnis är ett SSF-godkänt integrerat säkerhetssystem och innehåller alla delar som krävs av ett modernt Security Management System. I Bewator Omnis kan du integrera larm, passerkontroll, videoövervakning och brandvarning. Dessutom har systemet inbyggda funktioner som personlarm, driftlarm och allmänna styrfunktioner för fastigheten.

Products Adgangskontroll

Nye produkter
Vise

Utgåtte produkter
Vise