NYTT: Vanderbilts seismiska beräkningsverktyg

När detektionsplanen av ett skyddat område planeras måste man ta hänsyn till många faktorer för att högsta säkerhetsnivå skall kunna tillhandahållas. Vanderbilts seismiska beräkningsverktyg hjälper till i designprocessen. Ange driftsradien för den valda detektorn samt dimensionerna på vägg, tak eller golv sedan kommer Vanderbilts seismiska beräkningsverktyg automatiskt att göra beräkningen:

 

    • Antal detektorer som behövs
    • Det optimala avståndet mellan detektorerna för att maximera detekteringsområdet

 

Klicka på bilden och spara filen på din dator eller laptop innan du kör programmet. För mer information om hur du använder Vanderbilts seismiska beräkningsverktyg, gå till bruksanvisningen i detta dokument.

 

Vanderbilts seismiska beräkningsverktyg - ladda ner genom att klicka på bilden!

 

Vanderbilt Seismic Calculation Tool