Adgangskontroll

Kortleserne er først og fremst beregnet på å styre elektriske låser, men kan også forbikoble alarmer, styre garasjeporter, heiser osv. Den store fordelen med å  bruke kort sammenlignet med nøkler er at kort kan sperres og tidsstyres.

Med en kortleser har du alltid kontroll over hvem som har adgang, selv om noen mister kortet sitt eller slutter i bedriften.

 

PROGRAMVARE

     Lokalt
     SaaS - Software as a Service


SENTRALER

     Lokalt
     Sky-basert


LESERE

     Smart Card 13.56MHz
     Berøringsfritt 125kHz
     Cotag
     Lang Distanse Leser


KORT

     Smart Card 13.56MHz
     Berøringsfritt 125kHz
     Cotag
     Magnetstripe Kort


STANDALONE

     Trådløse Låser
     Standalone Produkter


TILBEHØR

     Værhus
     Innfellings Kit
     Interfaces
     Andre Produkter
     Nøkler og Nøkler med Sylinder

 

OMNIS